Een lidmaatschap bij PUGB bedraagt slechts €355 per bedrijf. Voor zelfstandigen en éénmansbedrijven zal de bijdrage slechts de helft bedragen, namelijk € 177,50.